Praktické výhody

Optimalizace cenové strategie: Sledování cen umožňuje e-shopům udržet si konkurenceschopné ceny a přizpůsobit je dynamicky podle tržních podmínek. Díky tomu mohou zákazníci vnímat e-shop jako atraktivní místo pro nákup. Záleží na záměru obchodu jakou cenovou strategii aplikuje

Zlepšení produktového mixu: Sledování konkurence poskytuje e-shopům cenné poznatky o tom, jaké produkty mají úspěch u zákazníků a jakým směrem by se měl sortiment rozvíjet. To umožňuje e-shopům lépe reagovat na změny ve spotřebitelských preferencích. Pomocí dostupných analýz lze pak snadno vybrat produkty s pozitivním net profitem nebo lead produkty.

Efektivní Marketingové Kampaně: Analýza konkurence pomáhá e-shopům lépe porozumět chování zákazníků a vytvářet cílené marketingové kampaně. Tím se zvyšuje účinnost investic do reklamy a zlepšuje se návratnost investice. Karsa podporuje automatické ruleflow, kdy se produkty přemisťují do různých PLA kampaní dle jejich výsledků. Pokud je produkt ve výprodeji, nedosahuje požadovaného ROAS nebo je TOP produkt, můžete produkt automaticky přemístit do jiné kampaně.

Zvyšujete důvěru obchodu

Jistota a důvěra

Sledování cen a konkurence dává e-shopům jistotu a důvěru ve své rozhodování, což vede k většímu sebevědomí při řízení obchodu. Zákazníci pak vnímají e-shop jako spolehlivého partnera, na kterého se mohou spolehnout, protože nabízí čitelné a ne "ustřelené" ceny.

Inspirace a Motivace

Analýza konkurence může e-shopům poskytnout inspiraci a motivaci k inovacím a růstu, což je klíčové pro dlouhodobý úspěch. Díky sledování konkurence mohou e-shopy lépe porozumět trendům na trhu a přijímat strategická rozhodnutí.

Konkurenční výhoda

E-shopy, které aktivně sledují trh a analyzují konkurenci, mají větší šanci vyvinout se do silných hráčů na trhu a získat konkurenční výhodu. To může vést k dlouhodobému úspěchu a upevnění pozice na trhu.

Shrnutí

Sledování cen a konkurence není jen strategií, ale spíše nutností pro každý e-shop, který si váží svého úspěchu. Investujte čas a zdroje do sledování trhu a analyzujte konkurenci, abyste zůstali relevantní a konkurenceschopní. Vaše e-shopová značka si zaslouží být na špičce a tato strategie vám k tomu může pomoci. Sledování cen konkurence a analýza konkurence jsou klíčové kroky k dosažení dlouhodobého úspěchu ve světě online obchodování.

Strategie, analýzy, automatizace

Product manažeři dle analýz a obchodních potřeb aplikují jednotlivé cenové strategie. Následně lze vyhodnocovat dopady na výsledné hodnoty, profit, net profit, počet nově získaných zákazníků.

Pomocí cenových pravidel lze pak automatizovat cenotvorbu. Příklad, vyprodej skladové zásoby, pokud má produkt větší skladovou zásobu než X% a doprodá se až za Y% dní.

Vyzkoušejte Karsu a posuňte svoji cenotvorbu na novou úroveň!

Snadné propojení systémů přes API nebo Shoptet doplněk