Dynamická cenotvorba na bázi strojového učení, které zvyšuje zisk a šetří náklady

Otevřete se budoucnosti s 5. generací cenotvorby s okamžitou reakci na cenu konkurence a dalšími faktory, které ovlivňující celkovou ziskovost obchodu.

Cenotvorba globální cíl

K zvýšení zisku obchodu již nestačí cenotvorba na základě cen konkurence. Je nutné také vyhodnocovat náklady spojené s propagací produktů a další faktory na trhu, které významně ovlivňují výsledný zisk.

Karsa má také pozitivní dopad na efektivitu lidských zdrojů

Ukázkový případ, jak maximalizujeme zisk:

 • Optimální cena
  Optimální cena

  Optimální cena

  Karsa online vyhodnocuje ziskovost jednotlivých kanálů Google, Heuréka, Sklik, ceny konkurence a další faktory ovlivňující zisk produktů.

  Díky těmto informacím dokáže stanovit optimální cenu, která vede ke zvýšení celkového očištěného zisku obchodu.

 • Změna ze strany konkurence
  Změna ceny ze strany konkurence

  Změna ceny ze strany konkurence

  Konkurence snížila cenu a pořadí našeho obchodu se zhoršilo. Teoretický dopad na ziskovost je 5%. Na kanálu Heureka se sníží průměrný denní prodej na 3 objednávky.

  Výsledek: - 398,-

 • Vyhodnocení postupu
  Má se snížit cena a následovat konkurenci pro zvýšení prodeje?

  Má se snížit cena a následovat konkurenci pro zvýšení prodeje?

  Pokud dojde ke snížení ceny o 40,-, aby byla zachována stejná pozice na Heurece, tak by celkový denní zisk byl o dalších 402,- nižší, než kdyby byla cena zachována a byl by akceptován propad o jednu pozici.

  Výsledek: - 800,-

 • Výsledek
  Správným rozhodnutím je nezasahovat do ceny

  Správným rozhodnutím je nezasahovat do ceny

  Důvodem nižšího celkového zisku je fakt, že Heureka generuje jen 20 % profitu a na Google, které má 70 % profitu (zde nejsou tak cenově senzitivní uživatelé) by došlo ke stejnému prodeji. Díky statistickým modelům se cena nastaví optimálně. V případě, že by byl patrný pokles i ze zdroje Google, dojde k reakci.

  Karsa vyhodnocuje jednotlivé marketingové kanály, jejich náklady a nastaví cenu tak, aby došlo k maximalizaci zisku.

Dynamické cenové strategie

Dynamické cenové strategie

Cenové strategie využívají statistické modely, strojové učení a v průběhu dne mění cenu produktů se známou cenou konkurence i bez známe ceny konkurence tak, aby byla maximalizována výsledná dosažená hodnota definovaná zákazníkem. Strategie může být zaměřena na zvyšování hrubého zisku, očištěného zisku, výslednou marži, případně na podíl obchodu na trhu. Strategie reagují jak na cenu produktů na trhu tak hlavně i na další faktory ovlivňující prodejnost. Důležité je také přeceňování produktů bez znalosti cen konkurence, protože tato skupina pokud se s ní správně pracuje může tvořit významný podíl na zisku obchodu a je zpravidla produkt managery zanedbávána.

Podmíněné aplikování strategií

Z obchodních důvodů je někdy potřebné u vybrané skupiny produktů aplikovat rozdílné nastavení cenové strategie, agresivnější cenová politika, zdražení z důvodů limitních zásob, výprodej, doporučená koncová cena. Pomocí grafického rozhraní lze vytvořit kategorizační podmínky, které na příslušné produkty aplikují upravené nastavení cenových strategií.

Podmíněné aplikování strategií
Nákladový modul

Nákladový modul

Nákladový modul získává a vyhodnocuje náklady z jednotlivých zdrojů a tyto informace předává cenovým strategiím, které optimálně stanovují cenu. Vyhodnocovány jsou náklady z reklamních zdrojů, jako jsou Google, Heureka, které se dynamicky mění v čase, tak i náklady spojené s objednávkou. Fixní náklady na provoz obchodu je možné započítávat také. Modul nemá ambici nahradit účetní systém, ale připravit data v reálném čase pro cenové strategie, které tak mohou optimalizovat očištěný zisk.

PPC shoppingové kampaně

Karsa zakládá, vyhodnocuje a automatiky spravuje shoppingové kampaně. Velkou výhodou je provázanost na cenotvorbu a neustálé vyhodnocování nákladů.

PPC shoppingové kampaně
Reporty a analýzy

Reporty a analýzy

Denní reporty jsou automaticky zasílaných jednotlivým uživatelům. Reporty jsou zároveň dostupné také přes webové rozhraní, ze kterého lze jakýkoliv report i pod výběr dat exportovat do Excelu, nebo informačního systému zákazníka.

Fixní manuální ceny

U každého produktu lze nastavit fixní manuální cenu a její expiraci. Využití pro marketingové účely zpravodaje.

Fixní manuální ceny
Minimální marže produktů

Minimální marže produktů

Minimální marži produktů lze nastavit pro všechny produkty nebo individuálně. Lze také nastavit dočasnou minimální marži například, kdy byl produkt velice výhodně nakoupen. Minimální marži lze měnit jak ve webovém rozhraní, tak v systému zákazníka.

Propojení se systémem zákazníka

Pro co nejsnazší integraci dynamické cenotvorby jsou k dispozici zdokumentované web service, REST API i FTP výměna XML souborů. Lze tak propojit SAP i účetní systémy nepodporující vzdálená volání web service jako je například Pohoda. Integrace zahrnuje nasazení jednoho JavaScriptového kódu do eshopu a výměnu tří XML souborů. Aplikování strategií, fixní produkty lze ovládat z Vašeho interního systému.

Integrace
Karsa script

Karsa script

Všechny analýzy, strategie, reporty jsou tvořeny pomocí scriptu, který nabízí API dostupné pro všechny zákazníky. Je pro nás důležité, že každý zákazník si může v případě zájmu vytvořit vlastní report nebo strategii a využívá stejné prostředky jako naši programátoři.

Analytická kostka

Neustále aktualizovaná analytická kostka, která je optimalizovaná pro cenové operace. Obsahuje aktuální i historické ceny, objednávky, návštěvnost a další informace, které slouží pro analýzy, reporting, ale hlavně jako zdroj dat pro strojové učení a statistické výpočty.

Analytická kostka

Odešlete kontakt a získejte více informací o službě

Po odeslání formuláře Vás budeme telefonicky kontaktovat a prodiskutujeme možnosti realizace projektu. V případě zájmu navazuje online prezentace, kde Vám představíme jednotlivé moduly, administrátorské prostředí pro správu cenotvorby.

Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů